Konta osobiste
mBank
Inteligo
ING Bank Śląski
Bank BPH
Citibank Handlowy
MultiBank
Porównanie ofert
mBank
Inteligo
ING Bank Śląski
Bank BPH
MultiBank
Porównanie ofert
mBank
Inteligo
ING Bank Śląski
Porównanie ofert


Jak zostać Klientem?

  • Złóż wniosek o eKONTO:
  • Złóż wniosek o mBIZNES konto:

Do wypełnienia formularza potrzebny będzie Twój nr PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości. Uważnie wpisz dane osobowe i teleadresowe. Każdy, nawet najmniejszy, błąd może opóźnić lub uniemożliwić aktywację rachunku.

Uwaga: do wniosku nie wpisuj danych osób, które są lub były Klientami mBanku. Dotyczy to także Pełnomocników. Dopisanie Pełnomocników lub Współwłaścicieli w takim przypadku odbywa się wyłącznie telefonicznie.

Przekazane w formularzu internetowym dane umożliwią nam szybkie otwarcie rachunku.

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty. Na spotkanie przygotuj dokumenty tożsamości wskazane we wniosku.

Dokumenty konieczne do otwarcia i uruchomienia rachunku możemy również przesłać pocztą:


stosowną liczbę egzemplarzy "Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowych", "Umowy o korzystanie z kart płatniczych mBanku" oraz Oświadczenia SFI.
Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego
Pakiet aktywacyjny

Listę haseł jednorazowych

Jeśli otrzymasz dokumenty pocztą...
Podpisz wszystkie egzemplarze Umowy i przygotuj kserokopie dokumentów tożsamości wszystkich osób wymienionych w umowie - Twoje i ewentualnych Współposiadaczylub Pełnomocników - (w przypadku obywatela polskiego jest to dowód osobisty) zawierające: imię (imiona) i nazwisko, podpis, aktualny adres zameldowania oraz serię i numer dokumentu (są to strony 1, 2, 3, 6 i 7 dowodu osobistego). Jeżeli posiadasz nowy dowód osobisty prosimy o kserokopię obu stron dokumentu w powiększeniu 2:1.
Jeśli chcesz korzystać z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych w mBanku, podpisz także załączone Oświadczenie.

Kserokopie i jednen egzemplarz Umów podpisanym przez wszytkie osoby w niej wymienione, prześlij na adres:
mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
Wydział Obsługi Klientów
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Wśród otrzymanych przez Ciebie dokumentów z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli wniosek dotyczył rachunku wspólnego, wówczas także wszyscy Współposiadacze, a w przypadku powoływania pełnomocnika, także Pełnomocnik, otrzymają swoje pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwu podstawowych kanałów dostępu do mBanku - Internetu oraz Teleserwisu (mLinii).
Zalecamy dokonanie aktywacji w Internecie. Jest najprostsza i najszybsza! Jeśli dotarła do Ciebie już  także lista haseł jednorazowych, służących do potwierdzania większości operacji w Internecie, możesz ją aktywować w tym momencie.
Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator Klienta - zapisz go koniecznie , gdyż jest on niezbędny do wszelkich kontaktów z mBankiem!

Aby sprawnie przejść proces aktywacji kanałów komunikacji przygotuj:


zestaw 6 cyfr , z których ułożysz indywidualne hasło dostępu ( telekod ) do kanału Teleserwis (mLinia/IVR)

oraz hasło dostępu do kanału Internet , które powinno się składać z 8-20 znaków (cyfr i liter) . Tego hasła będziesz używać do logowania sie na swoje strony transakcyjne w mBanku po aktywacji kanałów. Zachowaj je w tajemnicy!

Po aktywowaniu dostępu możesz już wpłacać pieniądze na swój rachunek i korzystać z bezkonkurencyjnej oferty mBanku.
Jednak Twoje konto nie jest jeszcze w pełni aktywne - nie możesz wypłacać zgromadzonych na nim środków ani przelewać ich na inne rachunki. Pełna aktywacja nastąpi po zweryfikowaniu przez mBank nadesłanych przez Ciebie Umów i dokumentów.

Posiadając już aktywny dostęp do rachunku przez Internet lub Teleserwis (mLinię), w dowolnej chwili możesz dokonać aktywacji innych kanałów dostępu (SMS, WAP, mSIM). Wystarczy, że wejdziesz na swoje strony w internetowym serwisie transakcyjnym mBanku i wybierzesz w lewym menu opcję „Obsługa kanałów”. Możesz także użyć opcji "odblokuj/aktywuj dostęp" w automatyczny systemie mLinii (IVR).

Kiedy mBank zweryfikuje otrzymane Umowy i dokumenty, Twój rachunek zostanie aktywowany w pełni (możliwość wpłat i wypłat).
Jeśli Twoje dokumenty zostały przesłane pocztą, w Centrum Obsługi Telefonicznej - mLinii (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800 ) - upewnij się, czy je otrzymaliśmy.

Jeśli wraz z Umową dotyczącą rachunku podpisana została "Umowa o korzystanie z kart płatniczych mBanku", możesz teraz zamówić kartę Visa Electron do konta. Prześlemy Ci ją pocztą. Ze względów bezpieczeństwa kartą nie można wykonać żadnej operacji do chwili jej aktywacji w internetowym serwisie transakcyjnym mBanku lub przez operatora mLinii . Po aktywacji karty możesz ustanowić jej PIN. Samodzielna aktywacja i ustanowienie pierwszego PIN-u w Internecie są darmowe.

...potrzebujesz pomocy, zadzwoń do mLinii (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800 ). Nasz operator zawsze udzieli Ci informacji i odpowie na Twoje pytania.

Jeśli po złożeniu wniosku internetowego w ciągu 10 dni roboczych nie skontaktuje się z Tobą kurier i nie dotrze do Ciebie przesyłka pocztowa z mBanku, skontaktuj się z mLinią (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800 ).

  • Złóż wniosek o eKONTO:
  • Złóż wniosek o mBIZNES konto:

Oprocentowanie Opłaty i prowizje Regulamin Jak zostać Klientem? Cała oferta
Copyright © 2006 Osobiste-konta.pl